Phim Bệnh Nhân Người Anh. Ngay sau đó, bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể (vv. Cháy nhà, cụ bà tai biến chết thảm, 6…