European Wax Center Littleton. 33 reviews of european wax center great location and great people! Arm waxing, bikini waxing, chest waxing, eyebrow waxing, full face waxing, lip waxing, men's waxing,…