اشعار مولانا در فراق شمس. یار تویی غار تویی خواجه نهگدار مرا. اشعار مولانا از دیوان شمس گلچین بهترین و زیباترین شعر های عرفانی مولوی زندگینامه مجموعه شعرهای عاشقانه کوتاه…